Camins

En els mesos previs a l'estiu, es treballa en la neteja i arranjament dels terrenys forestals de la Garriga per tal d'evitar incendis.

Aquests treballs es fan en tres línies. La primera és el Pla de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) subvencionat en part per la Diputació de Barcelona, que consisteix en el manteniment i arranjament de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, anivellant i compactant els camins i podant branques. Aquestes tasques de manteniment i millora es fan aquest any al camí del Turó de Pedres Blanques, al camí de la urbanització Els Tremolencs a les Planes, passant pel Turó de Pedres Blanques, al camí de Can Sunyer i al camí de Ca l´Oliveró, cap al terme de Cànoves i Samalús.

Del 19 juny al 3 setembre, es du a terme el Pla de Vigilància i Informació d’incendis forestals (PVI), també de la Diputació, una vigilància amb vehicle per la xarxa de camins de prevenció d’incendis.

Image
Neteja camins

El personal que realitza les rutes té per missió explicar a les persones usuàries de les zones agroforestals les mesures de prevenció d’incendis, dissuadir-les de cometre infraccions a la reglamentació d’incendis forestals i protecció del medi, i detectar columnes de fum.

Els objectius són evitar els incendis, minimitzar-ne els efectes, en cas que n'hi hagi algun, i assistir tècnicament l'Ajuntament. La ruta es fa de 12.30 a 19.30 hores, que és quan hi ha més risc d’incendi. A més de la Garriga, també inclou els municipis de l'Ametlla, Figaró i les Franqueses.

A més, l'Ajuntament s'encarrega del manteniment de les franges de protecció d’incendis forestals de la Garriga. Aquestes franges estan situades entorn els Tremolencs i els sectors de Can Vilanova i Can Poi del Bosc. Es tracta d’una franja de 25 metres d’amplada, de baixa combustibilitat, amb la massa arbòria aclarida i sense vegetació arbustiva.