Commemoració del bombardeig

Com cada any des del 2005, la Garriga commemora l’aniversari del bombardeig feixista sobre la població del 29 de gener de 1939 amb un programa d’actes que vol connectar el que va passar aquí fa 85 anys i el que succeeix encara avui arreu del món.

La Cultura de la Pau consisteix en una sèrie de valors, actituds i comportaments que rebutgen la violència i prevenen els conflictes tractant d’atacar llurs causes per solucionar els problemes mitjançant el diàleg i la negociació entre les persones i les nacions.

 “Si volem un món de pau i de justícia cal posar decididament la intel·ligència al servei de l’amor”
Antoine de Saint-Exupery

 

El programa d’actes que us presentem vol ser una reivindicació de la importància d’aquestes petjades i memòries de la guerra.