Senyalització del Patrimoni: El Passeig

El Passeig

L'arribada del tren, l'estiueig i l'eixample garriguenc

passeigA meitat del segle XIX es realitzaren obres de millora de l'antic camí ral i l'any 1875 arribà el tren a la Garriga. Aquesta important millora dels mitjans i les vies de comunicació, juntament amb el fet que, des de 1840, funcionava un establiment de banys de la família Blancafort, foren els factors decisius que impulsaren els canvis urbanístics i sòcio-econòmics més trascendentals de la història de la Garriga.
El municipi es convertí, a partir de l'arribada del ferrocarril, en pol d'atracció de la burgesia barcelonina, que hi trobava un ambient tranquil i agradable per a passar l'estiu. De seguida, a partir de 1876, el Balneari Blancafort amplià les seves instal•lacions fins arribar a les 100 habitacions, i es començaren a construir les grans torres burgeses, de bon principi, a banda i banda de la via del tren: la Ronda del Carril. Aquestes grans torres d'estiueig anaren conformant un nou paisatge urbà a la Garriga.

És en aquest moment quan es comencen a plantejar els projectes d'eixample del nucli urbà, per al qual es proposen unes dimensions inimaginables només uns anys abans. Potser l'element més destacat d'aquest nou eixample és el Passeig. Iniciat l'any 1878, respon a la voluntat dels grans propietaris del sector sud de la Garriga (els Nualart de Can Nualart i els Rosselló de Can Terrers) de no deixar perdre l'oportunitat de fer decantar cap a terres de la seva propietat el gran creixement urbanístic del poble. El Passeig, envoltat de torres eclèctiques, modernistes i noucentistes, es va convertir en lloc d'esbarjo, de trobada i de relacions socials per als estiuejants, que també disposaven del Casinet, un cafè situat a l'actual Passeig dels Til·lers i, més endavant, a partir del 1924, del Casino, a la part sud del Passeig.

La Ronda del Carril i el Passeig, doncs, s'han convertit en els dos grans eixos de l'urbanisme d'estiueig; els dos gran exemples de la transformació dels espais rurals històrics en nous espais urbanitzats, de caire burgès, que responen a lògiques socials i econòmiques ben diferents. És aquesta transformació i diverses escenes de la colònia estiuejant el que podreu veure en aquestes imatges. Observeu com la història ha transformat el vostre entorn.

Galeria: