Senyalització del Patrimoni: el Refugi antiaeri de l’estació

Refugi antiaeri de l'estació

refugi-antiaeriA inicis de març del 1938, en un moment en el qual Catalunya patia un veritable setge aeri, les autoritats de La Garriga van decidir endegar la construcció de tres refugis per a la població degut al perill de bombardeig i els nombrosos refugiats establerts a la població. Així començaren les obres del refugi número 2 situat a l'Estació, probablement el més segur i més gran dels que es van projectar a La Garriga.

El refugi de l'estació està format per un conjunt de galeries excavades directament en roca granítica descomposta o sauló, fet que li donava una major sensació de seguretat davant un atac aeri.
És interessant constatar que la construcció del refugi de l'estació segueix el patró del model de refugi de galeria de mina que establia la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, organisme encarregat de facilitar les normes i les instruccions a les Juntes Locals de cada població per fer efectiva la defensa dels ciutadans davant els bombardeigs aeris.

La configuració d'aquest important element defensiu no és aleatòria. Així, sempre havia de contemplar-se un passadís central i dues entrades/sortides en cas que una quedés ensorrada. A més, davant la possibilitat que esclatés una bomba en els accessos del mateix del refugi, els pasadizos es formaven en angles de 90º per evitar les conseqüències de l'ona expansiva.

Per més informació: http://www.aviacioiguerra.cat/

Galeria: 

cdhflickrfacebooktwitter teatre-la-garrigacorpusradio-silenci